Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Kalendarz Szkolny 2020/2021

 

Data

Wydarzenie

1 IX 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1-14 IX 2020 r.

Okres ochronny dla uczniów 

15 IX 2020 r. 

Zebranie RP – plan pracy szkoły; plan nadzoru 

7 – 11 IX 2020 r.

Zebrania z rodzicami: ogólne i z wychowawcami

Wrzesień 2020 r. 

Diagnoza na wejściu do klasy 4, 5, 6, 7, 8 – język polski, matematyka, język angielski

30 IX 2020 r.

Zebranie RP – program wychowawczo-profilaktyczny 

14 X 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej 

Do ustalenia 

Pasowanie na ucznia klasy I

1 XI 2020 r.

Wszystkich Świętych 

11 XI 2020 r.

Święta Niepodległości 

 

Listopad 2020 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty (NOWA ERA) – język polski 

Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka 

Próbny egzamin ósmoklasisty – język obcy 

8 XII 2020 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty (OPERON) – język polski 

9 XII 2020 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka 

10 XII 2020 r. 

Próbny egzamin ósmoklasisty – język obcy 

23 – 31 XII 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna 

1 I 2021 r.

Nowy Rok 

6 I 2021 r.

Święto Trzech Króli

4 – 15 I 2021 r.

Ferie zimowe

27 I 2021 r.

Zebranie RP – klasyfikacja śródroczna

4 II 2021 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy szkoły po I półroczu 

1 – 6 IV 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 V 2021 r.

Święto Pracy

Do 18 V 2021 r.

Powiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

18 V 2021 r.

Dzień Patrona

25 V 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

26 V 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

27 V 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

Maj 2021 r.

Diagnoza po klasie 4: język polski, matematyka, język angielski (zakaz przeprowadzania sprawdzianów)

Maj 2021 r. 

Sprawdziany roczne po klasie 5, 6: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki w klasie VII (zakaz przeprowadzania innych sprawdzianów) 

4 VI 2021 r.

Zawieszenie ulg w pytaniu 

4 VI 2021 r. 

Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych 

Czerwiec 2021 r. 

Zebrania z rodzicami

11 VI 2021 r. 

Zakończenie przeprowadzania pisemnych sprawdzianów 

3 VI 2021 r.

Boże Ciało 

18 VI 2021 r. 

Klasyfikacja roczna

25 VI 2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego

Od 26 VI 2021 r. 

Ferie letnie