Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Co o szkole wiedzieć warto?

Historia szkoły

Szkoła w Domaniowie to po wojnie pierwsza polska tego typu placówka w powiecie oławskim i jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku. Pierwszą kierowniczką szkoły została w 1945 r. Maria Millerowa. Szkoła przeszła wiele zmian: początkowo funkcjonowała jako placówka 4-klasowa, potem 7-klasowa. W latach 60-tych zaczęło funkcjonować 8 klas, później próbowano wprowadzić system 10-klasowy.Zawsze jednak szkoła w Domaniowie miała silny wpływ na życie kulturalno-naukowe gminy. Przemiany lat 90-tych nie ominęły naszej szkoły i dlatego dzisiaj funkcjonuje ona jako Zespół, na który składa się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

W naszej szkole warto się uczyć, ponieważ:
-  uczą w niej mądrzy i dobrze wykształceni nauczyciele
-  posiada znakomitą bazę

  • nowy autobus
  • piękną i dużą salę gimnastyczną
  • siłownię
  • dwie pracownie komputerowo-internetowe
  • bibliotekę z czytelnią
  • estetyczne i funkcjonalne gabinety

- oferujemy uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych: kółko dramatyczne, kółko  matematyczne, kółko informatyczne, zbiórki zuchów
-  prężnie działa Samorząd Uczniowski

PROGRAMY NAUCZANIA
Szkoła oferuje ciekawe i nowoczesne formy kształcenia wprowadzane przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
SP znakomicie przygotowuje uczniów do nauki w gimnazjum, a gimnazjaliści bez problemów dostają się do wymarzonych szkól średnich. Ponadto szkoła propaguje uniwersalne wartości: dobro, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, szacunek i patriotyzm.
GWARANTUJEMY UCZNIOM:
wysoki poziom wiedzy, indywidualne podejście do każdego, rozwój zainteresowań, poszanowanie godności, bezpieczny dojazd do szkoły, opiekę, pomoc we wszystkich kłopotach nauczycieli i pedagoga, atrakcje w postaci wycieczek turystycznych, wypadów kulturalnych, zabaw szkolnych,
ciekawe spotkania.


PRECZ Z NUDĄ I RUTYNĄ

Nasza szkoła tętni życiem, ponieważ często organizujemy: akademie, festyny, kiermasze, zabawy, koncerty, przedstawienia i inscenizacje, zawody i pokazy sportowe. Do tradycji naszej szkoły należą: pasowanie uczniów klas pierwszych, wigilia szkolna, Jasełka, Misterium Pańskie Wielkopostne, akademie z okazji świąt narodowych.
Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, przygotowując wspólnie różne akcje: Młodość-Trzeźwość, przegląd jasełek szkolnych.


JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI
Nasza szkoła interesuje się sprawami Europy i integracji europejskiej.