Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start / Bezpieczna Szkoła

Bezpieczna Szkoła

BEZPIECZNA SZKOŁA

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest nie tylko nauczyc, ale także zapewnic dzieciom i młodzieży szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie powinni mie szanse uczyc się w bezpiecznej i przyjaznej szkole, ale powinni także zdobywac nizbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa, by nie stała im sie krzywda ani w szkole ani poza jej murami.

 

W roku 2003 w Zespole Szkół w Domaniowie został opracowany i zatwierdzony do realizacji program Bezpieczna Szkoła jako odpowiedź na rzadowy program " Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej". Na przestrzeni kolejnych lat szkolny program Bezpieczna Szkoła był nieznacznie modyfikowany. Jego realizacja  do 2010 roku zaowocowała wieloma działaniami na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów: nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, policji, straży pożarnej, ratowników medycznych, ZHP - szkoła w Domaniowie jest postrzegana jako instytucja bezpieczna i przyjazna dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Cele programu Bezpieczna Szkoła:

 

- promowanie zdrowia, bezpieczaństwa i kultury osobistej,

- zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej,

- kształtowanie umiejetności bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- kształtowanie prawidłowych reakcji na zagrożenia zdrowia człowieka,

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport,

- kształtowanie umiejętności prawidłowego poruszania się po drogach,

- eliminowanie zachowań agresywnych,

- rozwijanie postaw asertywnych,

- kształtowanie właściwych postaw wobec uczniów objętych integracją oraz osób potrzebujących pomocy,

- zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji,

- promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,

- kształtowanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Program "Bezpieczna Szkoła" jest realizowany w trakcie:

 

- zajęć przedmiotowych,

- lekcji z wychowawcą,

- zajęć pozalekcyjnych,

- warsztatów z pedagogiem szkolnym,

- udziału w szkolnych, gminnych i powiatowych konkursach,

- udziału w szkolnych uroczystościach,

- spotkań z policja, strażą pożarną, ratownikiem medycznym, pracownikiem PPP, przedstawicielem KRUS,

- spotkań z rodzicami,

- prelekcji dla rodziców,

- udział i organizacja "światowych" dni poświęconych bezpieczeństwu, zdrowiu, walce z przemocą,

- udział w niebieskim tygodniu,

- udział w festynie na rzecz bezpieczeństwa.


 

PIERWSZA POMOC


 NAUKA PRZEZ ZABAWĘ - ZAGRAJ KONIECZNIE.....!!!!

 

,,Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. "

   

 

Stąd dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej.

 

https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc

 


 

 

Zasady korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie

 

Zasady ogólne

 

1. Plac zabaw dla dzieci to teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

 

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci.

 

3. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).

 

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł:

 

1)    zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych (szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów domków);

 

2)    zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń.

 

5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz zakaz przebywania osób nietrzeźwych.

 

6. Zabrania się:

 

1)    niszczenia urządzeń zabawowych,

 

2)    zaśmiecania terenu,

 

3)    wprowadzania zwierząt,

 

4)    palenia tytoniu,

 

5)    palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.

 

7. Po godzinie 22.00 obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw.

 

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać zarządcy terenu.

 

 

 

Zasady korzystania z placu zabaw przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie

 

W czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych lub w czasie zajęć pozalekcyjnych dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe zasady korzystania z placu zabaw.

 

1. W czasie zajęć szkolnych prawo do korzystania z placu zabaw mają w pierwszej kolejności dzieci z oddziału przedszkolnego i dzieci klas I – III szkoły podstawowej.

 

2. Uczniowie gimnazjum mają zakaz korzystania z placu zabaw.

 

3. Na placu zabaw można przebywać tylko pod opieką nauczyciela:

 

1)    w czasie przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego,

 

2)    w czasie zajęć pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

4. W związku z zagrożeniem zdrowia lub urazami niedopuszczalne jest:

 

1)    siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków,

 

2)    huśtanie się na stojąco,

 

3)    skręcanie huśtawek,

 

4)    wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach,

 

5)    gra w piłkę,

 

6)    wchodzenie na karuzelę więcej niż 8 osób,

 

7)    korzystania z karuzeli inaczej niż siedząc na wyznaczonych miejscach,

 

8)    korzystania z karuzeli na stojąco,

 

9)    zawieszania się na oparciach karuzeli,

 

10)  skakania z wysokości.

 

5. Po zajęciach szkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie placu zabaw ponoszą rodzice lub opiekunowie.


 

 

Artykuły

2016-03-03

Spotkanie z ratownikiem medycznym

24 lutego w naszej szkole gościliśmy Panią Cecylię Jakubiszyn- Ratownika Medycznego z oławskiego pogotowia ratunkowego.

Czytaj więcej o: Spotkanie z ratownikiem medycznym
2016-03-03

Konkurs

18 lutego rozstrzygnięty został kolejny konkurs plastyczny w klasach I- III oraz w oddziale przedszkolnym pt. „ Bezpieczne zabawy zimowe”.

Czytaj więcej o: Konkurs
2015-11-15

Szkolny konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”- rozstrzygnięty

Pod koniec października w naszej szkole ogłoszony został konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”. Celem konkursu było zwiększenie poczucia odpowiedzialności uczniów za bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg, skłonienie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz poszerzenie ich wiedzy na temat bezpieczeństwa i zasad poruszania się na drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego .

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”- rozstrzygnięty