Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Owoce i warzywa w szkole 2015/2016

 

 

Informacja o programie "Owoce i warzywa w szkole"

Program Owoce i warzywa w szkole w Unii Europejskiej

 

Komisja Europejska przygotowała krótki film ilustrujący realizację programu Owoce i warzywa w szkole w Unii Europejskiej, w którym pokazano doświadczenia kilku państw członkowskich aktywnie wdrażających program, w tym Polski.W filmie możemy zobaczyć różne oblicza realizacji programu, od wspólnego spożywania przez dzieci owoców i warzyw, przez działania towarzyszące w jakich uczestniczą dzieci, takie jak praca w ogródkach szkolnych i uprawa własnych owoców i warzyw oraz warsztaty kulinarne, w ramach których dzieci poznają różne owoce i warzywa i uczą się przyrządzać z nich smaczne posiłki. W filmie pokazano również przykłady imprez promujących program, takich jak festyny, konkursy sportowe i pikniki. W filmie można zobaczyć również kilka zdjęć ilustrujących realizację programu w Polsce, w tym działania, które były prowadzone przez OT ARR na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Film był prezentowany przez KE w ramach konferencji EGEA „Zdrowa dieta, zdrowe środowisko w ramach owocnej gospodarki: rola owoców i warzyw”, która odbyła się w Mediolanie w dniach 3-5 czerwca 2015 r. jako jedna z imprez towarzyszących Wystawie Światowej EXPO 2015. 


 

Program „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 18.06.2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole". Ww. rozporządzenie wprowadza zasady realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016.

 

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie„Owoce i warzywa w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na położenie szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:

     Dostawca zainteresowany udziałem w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016, który:

  • nie posiada zatwierdzenia do uczestnictwa w programie - powinien złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę dostawcy Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”
  •  posiada zatwierdzenie do uczestnictwa w programie (tj. został wpisany do wykazu zatwierdzonych dostawców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r.)  - nie musi ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2015/2016, gdyż przyznane zatwierdzenie (jeśli nie zostało zawieszone lub cofnięte) jest nadal ważne.

 W danym semestrze roku szkolnego 2015/2016 dzieciom udostępnia się, co najmniej 20 porcji, w tym co najmniej:

 

 Produkty owocowe

Minimalna liczba porcji
obejmujących dany produkt

I semestr

II semestr

jabłko (min. 150 g)

 10

 11

gruszka (min. 150 g)

7

6

op. jedn. truskawek (min. 100 g)

-

1

op. jedn. borówek amerykańskich (min. 100 g)

1

-

op. jedn. soku owocowego (min. 0,2 l)

2

2

 

Produkty warzywne

 

 

 

op. jedn. marchwi (min. 60 g)

9

11

op. jedn. papryki słodkiej (min. 60 g)

2

-

op. jedn. rzodkiewek (min. 60 g)

5

5

op. jedn. pomidorów (min. 60 g- średnica jednej sztuki max. 40 mm)

1

2

op. jedn. kalarepy (min. 60 g)

1

-

op. jedn. soku warzywnego lub owocowo-warzywne (min.0,2 l)

2

2

 

Dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Stawka pomocy za porcję owocowo-warzywną udostępnioną dziecku w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1,32 PLN.

 

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016 

Adresy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego


 

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Polsce program skierowany jest do 1 617 856 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2015/2016 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln PLN).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

 

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.