Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Rok szkolny 2015/2016

Plan pracy zespołu „Promocja Zdrowia”

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie

w roku szkolnym 2015 - 2016

 1. Skład zespołu:

a)    przewodniczący:

 • Anna Kaźmierczak

b)    członkowie:

 • Cecylia Kopka
 • Lilla Mikoda
 • Justyna Żygadło
 1. Ogólne cele działań:
  • kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia,
  • wyrabianie świadomości wynikającej z zagrożeń współczesnego świata (Internet, narkotyki, dopalacze, alkohol i papierosy),
  • podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych,
  • kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki,
  • wyrabianie postawy empatycznej, uwrażliwienie na potrzeby innych
 2. Harmonogram działań

 

Lp.

 

Zadanie

 

Oczekiwane efekty

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

1.

Udział  w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”  pod hasłem „Wyprawa - poprawa!”

Uczeń dba o środowisko, chętnie angażuje się w akcje ekologiczne. 

* Sprzątanie terenu wokół  szkoły oraz wybranych miejsc w miejscowości Domaniów.

*Zwrócenie uwagi na  sposoby

gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy i zagrożenia wynikające z istnienia dzikich wysypisk śmieci.

*Zbiórka surowców wtórnych (makulatury, plastikowych nakrętek).

 

 

18 IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cały rok

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

2.

Jedz zdrowo – rośnij zdrowo!

* Kontynuacja akcji – „Szklanka mleka”.

* Obiad w szkole.

* Owoce w szkole

* ”Jesienna biesiada”

Uczeń wie co to jest racjonalne odżywianie się. Swoją wiedzę potrafi zastosować w życiu codziennym.

Potrafi przygotować i spożyć posiłek z zachowaniem zasad higieny. Zna zagrożenia dla zdrowia spowodowane niewłaściwą dietą.

*  Dystrybucja mleka w ramach akcji „Mleko z klasą”.

* Wydawanie w szkole obiadów, możliwość zakupu obiadów przez GOPS dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej.

* Kontynuacja akcji „Owoce w szkole” (kl. I-III).

*Przygotowanie sałatek warzywno-owocowych, soków, wystawa darów jesieni  w kl. 0-III, degustacje i prezentacje

 

 Cały rok

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

X / XI

 

 

 

 

C. Kopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 klas 0-III

3.

Dzień Ratownika

Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy.

* Cykl zajęć poświęcony udzielaniu pierwszej pomocy na podstawie programu „Mały Ratowniczek”         

 

X

Wychowawcy

klas

 

4.

Życie bez nałogów:

*  realizacja programu edukacji antynikotynowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”;

*  realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”

*  konkurs

Młodość Trzeźwość”

 

 

* konkurs pt. „Cyberprzemoc, narkotyki i dopalacze – jak się przed nimi bronić?”

Uczeń zna zagrożenia dla zdrowia wynikające z palenia papierosów, zażywania alkoholu, narkotyków czy dopalaczy oraz korzystania z Internetu.

Potrafi przyjąć postawę asertywną, odmawiać w każdej sytuacji.

*Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

*Konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę!” (kl. I-III)

*Udział w konkursie „Młodość – Trzeźwość”

 

 

*Wykonanie prezentacji multimedialnych (Gim.) i plakatów (kl. IV-VI)

 20 XI

 

 

 III/IV

 

 

 

 

 

 

 

Termin wyznaczony przez Komisję

 

(X/XI)

 

 J.Żygadło

 

  

A.Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

 

J. Żygadło

A. Kaźmierczak

5.

Profilaktyka chorób zakaźnych- „Jak radzić sobie z grypą?”

Uczeń wie, w jaki sposób ustrzec się  przed chorobami zakaźnymi. Przestrzega zasad higieny.

* Pogadanki na lekcjach

wychowawczych.

*Informacje na stronie internetowej.

 

XII

 

Wychowawcy klas

 

 

A. Kaźmierczak

6.

Dzielę się z innymi:

Kontynuacja akcji „Adopcja Serca”

Uczeń chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, rozumie potrzebę pomagania innym.

* Zbiórka pieniędzy na rzecz dziewczynki z Madagaskaru.

*Ulotki

Cały rok

 X/XI

 

 

A. Kaźmierczak

7.

Bezpieczeństwo

i znajomość zagrożeń ważnym elementem zdrowia

Uczeń potrafi właściwie zachować się  w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, poprawnie

zachowuje się podczas przerw w szkole i na podwórzu szkolnym.

* Pogadanka na lekcjach wychowawczych nt. bezpieczeństwa w czasie przerwy, a także podczas zabaw zimowych i letnich.

 

IX, I, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Światowy Dzień Zdrowia

Uczeń dba o zdrowy styl życia.

*Przegląd piosenki o zdrowiu (kl.0-VI)

 

IV

A.Kaźmierczak

9.

Dzień Ziemi

Uczeń rozumie potrzebę ochrony Ziemi, wie na czym polega recykling oraz ma świadomość jak bardzo środowisko wpływa na zdrowie człowieka.

*Inscenizacja

*”Listy dla Ziemi”

 

22 IV

 1. Żygadło

 10.

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w programie: „Trzymaj Formę”.

Uczeń rozumie na czym polega zdrowy tryb życia i zna pojęcia „aktywność ruchowa” i „sport”, wie, co to jest zbilansowana dieta, oblicza wskaźnik BMI.

* Szkolne Święto Sportu z okazji Dnia Dziecka (wyścigi rzędów, pokazy gimnastyczne, promocja zdrowego odżywiania).

* Pogadanki na temat zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, obliczanie wskaźnika BMI.

1 VI

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 1. Mikoda
 2. Moś

 

 

Wychowawcy

 

11.

Współpraca z PSSE w Oławie

 

*Podejmowanie bieżących działań zgodnie z propozycją PSSE.

Cały rok szkolny

A. Kaźmierczak

Artykuły

2016-02-14
2015-10-29
2016-02-14

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze - jak się przed nimi chronić?

Czytaj więcej o: Cyberprzemoc
2016-02-14
2016-11-11
2016-11-11
2016-11-12