Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Owoce i Warzywa w Szkole 2014/2015

 


Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywaZnalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywaZnalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa


 

Program „Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 

W Polsce program skierowany jest do 1 389 600 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

 

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln EUR (96,8 mln PLN).

 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

 

Kącik zdrowia

 

Styl Życia

Istnieje szereg elementów wpływających na ogólny stan zdrowia organizmu. Rodzaj pożywienia jest jednym z nich. Już od czasów starożytnych funkcjonuje pojęcie „diety” jako stylu życia. Dieta to, zatem nie tylko spożywany pokarm, a także aktywność fizyczna oraz dbałość o odpowiednią kondycję i regenerację organizmu.

Sposób żywienia

Odżywianie się człowieka zarówno dorosłego, jak i w fazie rozwoju jest jedną z funkcji niezbędnych do zachowania życia. Od narodzin aż po schyłek swoich dni organizm ludzki jest w stanie wykorzystać niemal 73 tony pożywienia.

Ilość oraz jakość pokarmu spożywanego dzień po dniu ma zasadniczy wpływ na skład ciała, czyli m.in. na ilość tkanki tłuszczowej, masy kostnej, wody, czy też na ilość białka w postaci tkanki mięśniowej.

Zwyczaje żywieniowe

W przypadku dzieci za rodzaj pożywienia, które trafia na stół, lub za zawartość pojemnika z drugim śniadaniem w szkolnym plecaku odpowiadają rodzice. Mają tym samym możliwość kształtowania nawyków żywieniowych, co jest tym istotniejsze, że obecne dzieci w późniejszym życiu niełatwo będą mogły zmienić swoje przyzwyczajenia. Jeżeli za wzór stawiany jest rodzic, którego dziecko widzi podczas regularnego spożywania np. warzyw i owoców istnieje duża szansa, że powtórzy te zachowanie. W odwrotnej sytuacji – gdy brak prawidłowych nawyków w rodzinie, dziecko ma znacznie utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wpojenie sobie zasad zdrowego żywienia. Młodzież szkolna wzoruje się w swoich zachowaniach (tych związanych z wyborami żywieniowymi) w dużym stopniu na grupie rówieśniczej. Z tego względu programy takie jak Owoce w szkole mają bardziej podatny grunt do działania.

Dzieci vs dorośli

Różnica w zapotrzebowaniu na energię pozyskaną z pożywienia uwarunkowana jest wiekowo. W przypadku najmłodszych dzieci, od chwili urodzenia do drugiego roku życia w przeliczeniu na każdy kg masy ciała zapotrzebowanie energetyczne jest największe w związku z bardzo intensywnym wzrostem. Stosunkowo duże zapotrzebowanie energetyczne występuje również w czasie okresu dojrzewania. Przy określaniu wartości energetycznej dziennego jadłospisu należy też pamiętać o poziomie aktywności dziecka. Dziecko bardzo ruchliwe i często angażujące się w różne sporty będzie wymagało większej ilości pokarmu dla zachowania odpowiedniej dla jego wieku masy ciała.

Większość zaleceń żywieniowych stosowanych wobec dorosłych ma swoje odzwierciedlenie w wytycznych wobec dzieci. Podkreśla się przede wszystkim urozmaicony sposób żywienia i codzienną aktywność fizyczną. Urozmaicone żywienie dzieci polega na wykorzystaniu produktów ze wszystkich grup żywności, tj.:

 • produktów zbożowych,
 • owoców i warzyw,
 • produktów mlecznych (mleka oraz ich przetworów)
 • produktów o wysokiej zawartości białka (mięsa, ryb, jaj)
 • produktów tłuszczowych (m.in. oleju, masła)

Nie należy zapominać o:

 • porcji warzyw/owoców w każdym posiłku
 • 3-4 porcjach mleka lub jego przetworów dziennie
 • 2 porcjach produktów o wysokiej zawartości białka: chudego mięsa, ryb, jaj

Pomimo stosunkowo dużego zapotrzebowania energetycznego u dzieci należy ograniczać:

 • słone przekąski,
 • słodkie napoje i słodycze
W roku szkolnym 2014/2015 w programie bierze udział 83 dzieci (oddział przedszkolny i klasy I - III szkoły podstawowej).
 
 
KOMUNIKAT
 

    Agencja Rynku Rolnego informuje o kontynuowaniu w roku szkolnym 2014/2015 programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”, który w nowym roku szkolnym nosi nazwę „Owoce i warzywa w szkole”. W Polsce program funkcjonuje szósty rok, tj. od roku szkolnego 2009/2010. Od nowego roku szkolnego skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkoły podstawowej, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.


 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się nieodpłatnie:

 

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki, borówka amerykańska),

 • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki, pomidorki koktajlowe, kalarepka)

 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

 

    Ważnym udogodnieniem w programie, obowiązującym od roku szkolnego 2010/2011 jest możliwość przystąpienia szkoły do programu jako zatwierdzony dostawca, który samodzielnie pozyskuje i udostępnia owoce i warzywa w ramach programu, a po zrealizowaniu części lub całości dostaw wnioskuje do ARR o pomoc.

 

Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu można uzyskać w:

- na stronie internetowej www.arr.gov.pl – zakładka „owoce w szkole” oraz w

- Oddziale Terenowym ARR we Wrocławiu, tel. 71 3350-151.

 


 

Obowiązujące terminy w programie „Owoce i warzywa w szkole”

 

 

I semestr roku szkolnego 2014/2015

06.10.2014 r. - 13.02.2015 r.*

II semestr roku szkolnego

2014/2015

02.02.2015 r. - 19.06.2015 r.**

ostateczny termin zgłoszenia się szkół

podstawowych do programu

08.09.2014 r.

25.11.2014 r.

publikacja listy szkół podstawowych

zgłoszonych do programu na stronie internetowej ARR

16.09.2014 r.

12.12.2014 r.

ostateczny termin dostarczenia do

OT ARR przez zatwierdzone szkoły

podstawowe Oświadczenia w ramach

uczestnictwa w programie w danym semestrze

25.09.2014 r.

19.01.2015 r.

ostateczny termin dostarczenia do

OT ARR przez zatwierdzonych dostawców

kopii umów zawartych ze szkołami

podstawowymi

25.09.2014 r.

19.01.2015 r.

publikacja informacji o łącznej liczbie porcji

owoców i warzyw, które powinno otrzymać

1 dziecko w danym okresie

02.10.2014 r.

29.01.2015 r.

 

*owoce i warzywa powinny być udostępniane w I semestrze, tj. przed rozpoczęciem przez dzieci ferii zimowych

  


  Sprawozdanie na koniec roku szkolnego – czerwiec 2015

 

    W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie brał udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Jest on finansowany z programu Wspólnej Polityki Rolnej, z współpracą z Agencją Rynku Rolnego oddział Wrocław. Uczestniczyło w nim łącznie 83 uczniów (oddział przedszkolny i klasy I – III Szkoły Podstawowej). Program obejmował dwa semestry i trwał:

 

 • od 06.10.2014r. do 19.12.2014r.

 

oraz

 

 • od 09.02.2015r. do 12.06.2015r.

 

    Łącznie w w/w okresie wydano 3.541,- porcji owoców i warzyw, a były to następujące produkty:

 

 • świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki, borówka amerykańska.
 • świeże warzywa: marchew, papryka słodka, rzodkiewki, pomidorki koktajlowe, kalarepka.
 • soki owocowe, warzywne i owocowo – warzywne.