Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Nową Erą

Dzisiaj uczniowie klasy IIIA gimnazjum rozpoczęli trzydniowy Próbny Egzamin Gimnazjalny. Arkusze testowe przygotowało wydawnictwo Nowa Era.


W środę blok humanistyczny: historia z wiedzą o społeczeństwie oraz język polski.

W czwartek blok matematyczno - przyrodniczy: przedmioty przyrodnicze oraz matematyka.

W piątek języki obce: język angielski albo język niemiecki.

 

Próbny egzamin nie przebiega wg pełnej procedury egzaminacyjnej, gdyż nie jest to możliwe z powodu trudności organizacyjnych. Uczniowie mają jednak możliwość oswojenia się z arkuszami testowymi, pracą z arkuszem w odpowiednim czasie; przećwiczą kodowanie. Diagnoza posłuży także nauczycielom, by zorientować się, jak przebega proces przygotowania do egzaminu kwietniowego. 

 

Następna próbny egzamin w grudniu.

 

Klasie IIIA życzymy powodzenia.