Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Nowy zeskok do skoku wzwyż

18 listopada 2016 roku miała miejsce w naszej szkole niezwykła uroczystość – mogliśmy podziękować za dofinasowanie zakupu nowego zeskoku do skoku wzwyż, stałą pomoc finansową i współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlica” Domaniów.


     


Uroczystość swą osobą zaszczycili szanowni goście, a wśród nich:

Starosta Powiatu Oławskiego Pan Zdzisław Brezdeń,

w imieniu Wójta Gminy Domaniów Pana Wojciecha Głogulskiego – Sekretarz Pani Dorota Sala,

w imieniu Prezesa Zarządu SGB SA w Poznaniu Pana Ryszarda Lorka – Pan Ryszard Żuraw,

Przewodniczący Rady Gminy Domaniów Pan Zdzisław Żygadło,

Przewodniczący Komisji Oświaty w Radzie Gminy Domaniów Pan Adam Salwach,

Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Pani Franciszka Domańska,

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie Pani Magdalena Wiżgała,

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Pani Magdalena Foltyńska.


Na początku Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Czernik-Cheba powitała wszystkich zebranych.


Następnie głos zabrali Prezes UKS „Orlica” Domaniów Pan Adam Reszczyński i trener klubu Pani Lilla Mikoda, którzy razem z najbardziej utytułowanym zawodnikiem klubu Maciejem Grynienko serdecznie podziękowali: Panu Staroście Powiatu Oławskiego i na ręce Pana Ryszarda Żurawia Prezesowi Zarządu SGB SA w Poznaniu za wsparcie finansowe przy zakupie zeskoku do skoku wzwyż; Wójtowi Gminy Domaniów za stałą pomoc finansową dla klubu; pozostałym szanownym gościom za współpracę z UKS „Orlica” Domaniów.


W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Powiatu Oławskiego Pan Zdzisław Brezdeń, który podziękował za zaproszenie. Podkreślił, jak ważną rolę odgrywa sport w życiu młodego człowieka i jak ważne jest funkcjonowanie klubów sportowych w małych miejscowościach, gdyż pozwalają one na odkrywanie talentów, a młodzieży na realizację marzeń.


Następnym ważnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi na nowym zeskoku ozdobionym nowym banerem ufundowanym przez Wójta Gminy Domaniów. Wstęgę przecięli: Starosta Pan Zdzisław Brezdeń, Sekretarz Gminy Domaniów Pani Dorota Sala i Pan Ryszard Żuraw.


I przyszła kolej na zawodników UKS „Orlica” Domaniów. Z wielkim przejęciem i ogromnym zaangażowaniem oddali wspaniałe skoki wzwyż uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie: Weronika Białogłowicz, Kacper Olaniuk, Natalia Zawer, Jakub Sucharski i absolwent naszej szkoły, niezwykle utalentowany, zdobywca wielu medali, członek kadry narodowej w skoku wzwyż – Maciej Grynienko, który oddał kilka wspaniałych wysokich skoków, a na koniec skok na 2 metry 15 centymetrów nagrodzony gromkimi brawami. Wyżej w naszej szkole skoczyć nie mógł, gdyż jest to maksymalna wysokość słupków do podparcia poprzeczki.


Uroczystość zakończyliśmy sesją zdjęciową z gośćmi i zawodnikami.Zdjęcia: Gazeta Powiatowa "Wiadomości Oławskie"