Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

14 X 2016

14 października 2016 roku uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.


Rano uczniowie mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami. O godzinie 8.45 rozpoczęliśmy akademię. Pani Dyrektor przywitała wszystkich przybyłych, a przede wszystkim szanpwnych gości: Sekretarz Urzędu Gminy Domaniów - Panią Dorotę Salę,

Przewodniczącego Komisji Oświaty w Radzie Gminy Domaniów - Pana Adama Salwacha,

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie - Panią Magdalenę Wiżgałę,

Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Panią Franciszkę Domańską,

Sołtysa Sołectwa Domaniów - Pana Tomasza Pacha,

Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Krystynę Janiuk,

Panią Cecylię Kopkę.


Najpierw weszli, wprowadzeni przez najstarszych uczniów Zespołu, pierwszoklasiści, którzy zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Domaniowie.

Następnie głos zabrali goście i Pani Dyrektor, która wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora Szkoły.

Na końcu głos zabrali gimnazjaliści, którzy w zabawny sposób uczcili to święto, często nazywane Dniem Nauczyciela.


Dzień minął bardzo świątecznie, miło i radośnie.