Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017

Dzisiaj, tj. 1 września 2016 roku, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. Najpierw uczestniczyliśmy w mszy świętej, a potem odbyła się akademia na sali gimnastycznej w szkole.


Pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Przedstawiła wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Ogłosiła, że wicedyrektorem od 1 września 2016 roku będzie Pani Magdalena Wandzel. Następnie Pani Dyrektor omówiła najważniejsze zmiany w polityce oświatowej, złożyła życzenia dobrego roku i zaprosiła na spotkanie z wychowawcami klas.


Rok szkolny 2016/2017 został rozpoczęty Uśmiech

Galeria zdjęć