Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie :)

Dzisiaj na tablicy

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym: 16 - 20 listopada 2020 r. 


Okres od 9 do 29 listopada 2020 r. to czas ograniczonego funkcjonowania szkoły. Klasy I - VIII pracują zdalnie.

W placówce przebywają tylko przedszkolaki. 

Z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie regulaminu funkcjonowania placówki w tym okresie zostali zapoznani wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice. Odpowiedni dokument został im przesłany przez e-dziennik. 


Wójt Gminy Domaniów przekazał naszej szkole 10 notebooków. Dziękujemy :)  


POWSZECHNY SPIS ROLNY

Dzień dobry,

W trybie roboczym chciałabym przekazać Państwu najważniejsze informacje:

  1. 19 sierpnie wysłaliśmy do Państwa prośbę o wypełnienie ankiety, w której miały się znaleźć informacje nt. wszystkich prowadzonych na terenie Gminy działań promujących PSR 2020, za okres od 8 czerwca do 14 sierpnia br. Niestety, mimo przypomnienia wysłanego 27 sierpnia (termin wypełnienia ankiety był do 25 sierpnia), wiele Gmin tego nie zrobiło. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że wiedza na ten temat jest dla nas bardzo istotna, ponieważ zbiorcze informacje z realizacji działań promocyjnych zobowiązani jesteśmy przekazywać do GUS. Pozwala nam to również na korektę naszych działań promocyjnych, prowadzonych na terenie całego województwa.

Proszę więc tych z Państwa, którzy dotąd nie wypełnili naszej ankiety, aby zrobili to do końca tygodnia, tj. do dnia 4 września, do godziny 12. Ankieta znajduje się tutaj:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1qxslOhjVA2ZCm4Oz0N6klWRUOVFBMTY2MzU4WFhaT1NHNkZSOThCRUM0VS4u.

  1. Informujemy, że kolejną partię materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) będziemy dostarczać do Państwa w podobny sposób, jak to miało miejsce w sierpniu. Planowany termin dostawy: 7-11.09.2020 r. (czekamy na podpisanie końcowego protokołu odbioru). Te gminy, które odbierały materiały w „gminach powiatowych” prosimy o odbiór w ten sam sposób jak poprzednio, po wcześniejszym telefonicznym upewnieniu się, czy materiały dla Państwa są już dostarczone przez WBS do Gmin, z których Państwo mają je odebrać.

Planowana jest jeszcze jedna dostawa materiałów dla GBS (zakładki i zawieszki na drzwi), która realizowana będzie pod koniec września. Jednocześnie informuję, że jednorazowe dostarczenie materiałów promocyjnych nie było możliwe ze względów organizacyjnych.

  1. Na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) zamieszczone zostały informacje o organizowanych przez nasz Urząd konkursach:https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursy. Prosimy o rozpropagowanie tych informacji na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. W konkursach można wygrać atrakcyjne nagrody!
  1. Do materiałów promocyjnych, które będą przez Państwa wykorzystywane proponujemy dołączyć jeszcze zamieszczony w ostatnich dniach na naszej stronie internetowej teledysk: https://wroclaw.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-wystartowal,304,1.html oraz nagranie nt. #PSR2020 przygotowane przez państwa Bardowskich:https://www.youtube.com/watch?v=ZILzAszoyXs.
  1. Z naszej pierwszej ankiety wynika, że część gmin ma możliwość wysyłania do swoich mieszkańców smsów. Proponujemy, aby w najbliższych dniach – najpóźniej do 10 września, wysłać do mieszkańców smsa o poniższej treści:

Spiszmy się, jak na rolników przystało! Powszechny Spis Rolny 2020. Spełnij swój obowiązek i spisz się już dziś! Wejdź na https://spisrolny.gov.pl/ lub zadzwoń pod nr 22 279 99 99.

  1. Podczas spisu próbnego w Gminie Kłodzko bardzo dobrze sprawdziło się informowanie mieszkańców o spisie za pomocą komunikatów przekazywanych przez megafon z samochodów należących do OSP. Jeśli w Państwa Gminach jest również taka możliwość, to bardzo prosimy o podjęcie takich działań.
  1. Do celów promocji spisu chcielibyśmy wykorzystać zdjęcia osób - rolników, którzy już się spisali, a cała akcja przeprowadzona byłaby pod hasłem „Ja już się spisałem. Moja rodzina, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi także”. Mogą to być zdjęcia typu selfie, lub wykonane w tradycyjny sposób. Zdjęcia będziemy zamieszczać w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, oczywiście za zgodą ich autorów. Zdjęcia proszę przesyłać na adres mailowy wro_konkursy@stat.gov.pl, a w tytule wiadomości proszę wpisać: „Ja już się spisałem”.
  1. 7 sierpnia wysłaliśmy pismo do Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej z prośbą o odczytanie przygotowanej przez nas krótkiej informacji o PSR 2020, w trakcie niedzielnych nabożeństw w dniach: 30.08, 13.09, 04.10, 25.10, 08.11 i 22.11 br. Prosilibyśmy o zebranie informacji, czy takie ogłoszenie w ostatnią niedzielę zostało odczytane i czy ewentualnie zostało zamieszczone na tablicy parafialnej lub/i w mediach społecznościowych. Link do ankiety jest tutaj: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1qxslOhjVA2ZCm4Oz0N6klWRUMElSR0tDVDJWWE1TRlBFME9NRUFTRkJOSS4u.
  1.  Prosimy również, jeśli jest taka możliwość, o przesłanie do dyrektorów szkół, znajdujących się na terenie Państwa gminy, załączonej informacji z prośbą o przekazanie jej do wszystkich uczniów poprzez e-dzienniki.

Pozdrawiam serdecznie

Alicja Pietrusiewicz

Główny specjalista

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych

tel. +48 71 37 16 363

A.Pietrusiewicz@stat.gov.pl

 ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

tel. +48 71 37 16 400

sekretariatuswro@stat.gov.pl

wroclaw.stat.gov.pl


 Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy nauczaniem tradycyjnym. Obowiązują wytyczne GIS/MEN/MZ. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmieniająca się sytuacja epidemiczna może spowodować zmianę trybu pracy i koniecznym będzie wprowadzenie mieszanej formy kształcenia lub kształcenia zdalnego. 

Dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom klasy pierwszej może towarzyszyć jeden rodzic. Rodzice pozostałych uczniów nie wchodzą do budynku szkoły. 

Rodziców przebywających wewnątrz budynku obowiązuje noszenie maseczki ochraniającej usta i nos. Uczniom noszenie maseczek zalecamy, zwłaszcza w sytuacji nieprzestrzegania dystansu. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja dłoni. 

Przydział wejść i sal lekcyjnych: 

Klasa

Wejście do szkoły

Nr sali lekcyjnej

oddział przedszkolny

wejście główne

33

klasa I

wejście do szatni

14

klasa II

wejście do szatni

15

klasa III

wejście do szatni

16

klasa IV

wejście obok biblioteki

3

klasa V

wejście obok biblioteki

5

klasa VIa

wejście „gimnazjalne”

22

klasa VIb

wejście obok biblioteki

7

klasa VIIa

wejście „gimnazjalne”

21

klasa VIIb

wejście „gimnazjalne”

24

klasa VIII

wejście „gimnazjalne”

18

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Czernik-Cheba


Propozycje ubezpieczenia dzieci przez rodziców - szczegółowe informacje

tutaj   i tutaj


ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW  2020/2021

TUTAJ


 PODRĘCZNIKI NA ZAJĘCIA DODATKOWE KUPOWANE PRZEZ RODZICÓW 2020/2021 

Religia

Nr programu

Tytuł programu

Tytuł podręcznika

AZ-0-01/10
9 VI 2010

Kochamy dobrego Boga
Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Pięciolatki
AZ-03-01/10-KI-2/15
Spotkania dzieci Bożych
D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce

AZ-0-01/20
28.01.2020

TAK dla Jezusa
Autorzy: ks. K. Zegan, E. Kondrak,     

 B. Nosek

Sześciolatki
AZ-04-01/20-KI-1/20
Tak! Jezus mnie kocha
red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność, Kielce

AZ-1-01/18
19 IX 2018

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem
Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Kl. I SP 
AZ-11-01/18-KI-4/20
Poznaję Boży świat 
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, 

Jedność, Kielce

AZ-1-01/12
4 I 2012

W rodzinie dzieci Bożych
Autorzy: ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Kl. II SP 
AZ-12-01/12-KI-3/12 
Idziemy do Jezusa 
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, 

Jedność, Kielce

AZ-1-01/12
4 I 2012

W rodzinie dzieci Bożych
Autorzy: ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Kl. III SP 
AZ-13-01/12-KI-4/13
Jezus jest z nami + ćwiczenia
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, 

Jedność, Kielce

AZ-2-02/12
30 V 2012

Odkrywamy tajemnice Bożego świata
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Kl. IV SP 
AZ-21-02/12-KI-1/12 
Miejsca pełne BOGActw + ćwiczenia
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

AZ-2-02/20 
11 V 2020

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Kl. V SP 
AZ-21-01/20-KI-2/20
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy + ćwiczenia
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
Jedność, Kielce

AZ-2-02/12
30 V 2012

Odkrywamy tajemnice Bożego świata
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Kl. VI SP 
AZ-23-02/12-KI-3/14 
Tajemnice BOGAtego życia + ćwiczenia
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność, Kielce

AZ-3-01/13
9 IV 2013

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Kl. VII SP
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 
AZ-31-01/13-KI-3/13 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność, Kielce

AZ-3-01/13
9 IV 2013

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Kl. VIII SP
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 
AZ-32-01/13-KI-4/14 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność, Kielce

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Klasy IV, V, VI, VII, VIII  TYLKO ĆWICZENIA:Wędrując ku dorosłości,wyd. Rubikon

 

 Język niemiecki

Klasy IV, V, VI Halina Wachowska, Mieczysława MaterniakMach mit neu kl. IV(podręcznik i ćwiczenia)


 WYPRAWKA DLA ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO PIĘCIOLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW 

W reklamówce:

mały blok techniczny (A4) – kartki białe, mały blok rysunkowy – (A4) kartki białe, mały blok rysunkowy (A4) – kartki kolorowe, duży blok rysunkowy (A3) – kartki białe, duży blok techniczny (A3) – kartki kolorowe, farby plakatowe w tubkach z pędzelkami: grubym i cienkim, kubeczek na wodę, plastelina 12 kolorów, papier kolorowy do wycinanek, 2 kleje w sztyfcie, grube kredki ołówkowe, najlepiej  BAMBINO, flamastry 12 kolorów, 3 różne kolory bibuły, teczka na prace plastyczne.

 W piórniku:

2 miękkie zatemperowane ołówki, temperówka, gumka do ścierania, nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, klej w sztyfcie.

 Dodatkowo:

kapcie na białej gumowej podeszwie, chusteczki higieniczne (100 sztuk) wyciągane z pudełka, ręczniki papierowe (2 rolki).

 Książki i karty pracy zostaną zamówione przez szkołę. Opłata przez rodziców we wrześniu.


WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

2 zeszyty w wąską linię (16-kartkowe), 1 zeszyt w kratkę (16-kartkowy), blok rysunkowy A4, blok techniczny kolorowy A4, blok techniczny biały A4, wycinanka (kolorowy papier), plastelina, farby plakatowe, farby akwarelowe, pastele lub kredki woskowe, kolorowe bibuły, 2 pędzle o różnej grubości, kubek na wodę, 3 teczki wiązane lub na gumkę, piórnik z wyposażeniem (ołówek, gumka, temperówka, kredki, nożyczki, klej, linijka, flamastry), buty zmienne na jasnej podeszwie, strój gimnastyczny, strój galowy.


 Zdalna Szkoła +

W wyniku realizacji projektu wspierającego Ogólnopolską Sieć Edukacyjną w systemie kształcenia zdalnego Gmina Domaniów uzyskała dofinansowanie w kwocie 54.999, 45 PLN, a nasza szkoła otrzymała 10 zestawów komputerowych.


 

 

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

 Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina Domaniów pozyskała środki na zakup komputerów przeznaczonych do zdalnej pracy

lub zdalnej nauki. 

Szkoła w Domaniowie w ramach tego programu otrzymała 5 komputerów. 

Więcej zdjęć - tutaj  


DOWÓZ DO SZKOŁY

Uczniowie dowożeni są autobusami w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, który funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Harmonogram dowozu do szkół/przedszkoli nie uległ zmianie (pozostały te same godziny i  te same przystanki).

Jednakże jeśli od 25 maja 2020 r. uczniowie wrócą do szkoły, zaleca się nie korzystać z przewozu ze względów bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zachorowania. Rodzic samodzielnie powinien dowieźć dziecko i odebrać. Procedury w autobusie obowiązują te same, które stosuje się w komunikacji publicznej.

LINK DO STRONY GMINY


 

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE - TUTAJ 

 

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

 


Artykuły

2020-09-15
2020-06-08

Zdalna szkoła

Gmina Domaniów pozyskała środki na zakup komputerów przeznaczonych do zdalnej pracy lub zdalnej nauki. 

Szkoła w Domaniowie w ramach tego programu otrzymała 5 komputerów. 

Czytaj więcej o: Zdalna szkoła
2020-02-06

Konkurs Kolęd i Pastorałek

W dniu 29 stycznia 2020 roku w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie odbył się Drugi Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. 

Czytaj więcej o: Konkurs Kolęd i Pastorałek
2020-01-14

WOLONTARIUSZE FUNDACJI EUROWEEK W NASZEJ SZKOLE

Już po raz drugi mogliśmy gościć w naszej szkole wolontariuszy z dalekich krajów. Tym razem dzięki współpracy z Fundacją Euroweek odwiedzili nas: Dinda Ria Harmonis z Indonezji oraz Ivan Ortiz Jacobo z Meksyku.

Czytaj więcej o: WOLONTARIUSZE FUNDACJI EUROWEEK W NASZEJ SZKOLE
2020-01-14

Dzień Wolontariusza

Jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Zebraliśmy nakrętki dla Oliwiera na dalszą rehabilitację, Sprzedawaliśmy ciasteczka, czytaliśmy dzieciom bajki i zadawaliśmy zagadki, zorganizowaliśmy zabawy na przerwach. Dzieci zdobywały w każdej konkurencji punkty – buźki, była to zdrowa rywalizacja i świetna zabawa.

 

Czytaj więcej o: Dzień Wolontariusza
2020-01-14

Trzech Króli

Podobnie jak i w innych parafiach wyruszyliśmy w Orszaku Trzech Króli, jako mali królowie i królowe niosąc Jezusowi dary.

Czytaj więcej o: Trzech Króli
2020-01-14

Szlachetna Paczka

Oczywiście pakowanie i później sprzedaż sianka. Przygotowanie „Szlachetnej Paczki” dla Pani Marzenki i jej synka Adasia.

 

Czytaj więcej o: Szlachetna Paczka
2020-01-14

Pomagamy

Odpowiedzieliśmy na apel rodziców 5- letniej Natalki walczącej z chorobą nowotworową. Mamy nadzieję, że wysłane od nas kartki z życzeniami świątecznymi przyniosły Jej choć odrobinę radości.

Czytaj więcej o: Pomagamy
2020-01-14

Bal Wszystkich Świętych

„Taki mały, taki duży może świętym być” – tą piosenką rozpoczęliśmy w naszej szkole Bal Wszystkich Świętych. Brały w nim udział klasy: I- IV . W tym dniu w szkole było dużo świętych.

Czytaj więcej o: Bal Wszystkich Świętych
2020-01-14

Dzień Misyjny

W naszej parafii świętowaliśmy Dzień Misyjny. Dzieci przebrały się za małych misjonarzy z różnych krajów, śpiewaliśmy piosenki i przedstawiliśmy jak wygląda życie na misjach.

Czytaj więcej o: Dzień Misyjny
2020-01-14

SCK na cmentarzu

Jak co roku pamiętaliśmy o grobach, którymi się opiekujemy. Przynieśliśmy wiązanki kwiatów, chryzantemy oraz znicze na groby polskie i poniemieckie. Pamiętamy o Ś. P. Panu Janie Laszku – dawnym kierowniku i nauczycielu naszej szkoły i jego żonie.

Czytaj więcej o: SCK na cmentarzu
2019-11-12

Święto Niepodległości

8 listopada 2019 roku wszyscy w szkole mieliśmy okazję zobaczyć przepiękną inscenizację, którą przygotowała wraz z uczniami Pani Urszula Gąsiorowska. 

Uczestniczyliśmy również 11 listopada 2019 roku w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Mieszkańcy byli zachwycieni przedstawieniem. 

Czytaj więcej o: Święto Niepodległości
2019-11-12

Międzynarodowy Dzień Bajek

Uczniowie klas I - V pokazali, że lubią i znają bajki i baśnie. Było kolorowo, głośno, ale przede wszystkim bardzo radośnie :)

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Bajek
2019-11-04

Jesienna biesiada 2019

29 października 2019 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w Jesiennej biesiadzie. Dzieci przyniosły różne dary jesieni, którymi udekorowały szkolny korytarz i klasy. Przetwory z warzyw i owoców oraz liczne sałatki stały się okazją do pogadanek na temat zdrowego odżywiania, integracji międzyklasowej i wspólnego spożywania posiłków.

Czytaj więcej o: Jesienna biesiada 2019
2019-10-04

Warsztaty Językowe EuroWeek 2019

Pierwszy szkolny wyjazd EuroWeek za nami, 22 uczniów klas V-VIII z naszej szkoły pod opieką p. Eweliny Wiśniewskiej i p.Dobrochny Rychlewskiej spędziło pięć dni w Szkole Liderów EuroWeek w Długopolu Dolnym, doskonaląc nie tylkoswe umiejętności językowe.

Czytaj więcej o: Warsztaty Językowe EuroWeek 2019